"แบ่งปันรอยยิ้ม    แม่พิมพ์คุณภาพ"

 

 

นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
ผู้อำนวยการ

 

 
 

 
 

 


โครงสร้างการบริหาร

กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางเพ็ญพักตร์  แก้วจรูญ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นางพัชรี  นกขุนทอง ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวอุษา  เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวจีรนันท์  อนุรักษ์ธานี ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวฐิตาภรณ์  สายสวาท ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวกันต์ระพี  กิจลิขิต ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวโชติกา  ผลพล ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวณิชมาศ  ชื่นแพร ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวธนพัจน์ศรณ์  อาจองค์ ตำแหน่ง คนครัว

 

 

ระเบียบการรับสมัคร

  สิทธิคนพิการตามกฎหมาย

  ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ

  ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

  ติดต่อเรา

  แผนที่

 

 

 

 เริ่ม 01/08/2557

 คุณเข้าชมลำดับที่

Free Hit Counters


 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
111 หมู่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 
Tel : 0-2147-5244  Fax : 0-2147-5244
 
Email : nbp.sec@hotmail.com www.nonthaburispc.com