"แบ่งปันรอยยิ้ม    แม่พิมพ์คุณภาพ"

 

 

นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
ผู้อำนวยการ

 

 
 

 
 

 


โครงสร้างการบริหาร

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายวินิต  ภูลายยาว ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวรัชนีกร  สอนปัน ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางพิมพ์ใจ  ชาญวิรัตน ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวสุทิศา   นาราศร ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวน้ำฝน  พรวิจิตร  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
นางสาวนิภา  รักแจ้ง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวมนัญญา  เลาะลาเมาะ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 

 

 

ระเบียบการรับสมัคร

  สิทธิคนพิการตามกฎหมาย

  ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ

  ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

  ติดต่อเรา

  แผนที่

 

 

 

 เริ่ม 01/08/2557

 คุณเข้าชมลำดับที่

Free Hit Counters


 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
111 หมู่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 
Tel : 0-2147-5244  Fax : 0-2147-5244
 
Email : nbp.sec@hotmail.com www.nonthaburispc.com