"แบ่งปันรอยยิ้ม    แม่พิมพ์คุณภาพ"

 

 

นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
ผู้อำนวยการ

 

 
 

 
 

 


โครงสร้างการบริหาร

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายชิตณงค์  ภูดวงเดือน ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอารีย์รัตน์  อินธิยา ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาววรวรรณ  ชัยรัตน์ธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สิบเอกเอกชัย  ทรงศิริ ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวพัชราภรณ์  เกษร ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวนริตา  ดอกแส ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
นางจินดาภา  เมฆตานี ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายพีรพัฒน์  มีอุดม ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวสุกาญดา  พัฒน์ภูวิเชียร ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสมศรี  ดวงจินดา ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายโกศล  สิริอยู่ ตำแหน่ง นักการภารโรง

 

 

ระเบียบการรับสมัคร

  สิทธิคนพิการตามกฎหมาย

  ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ

  ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

  ติดต่อเรา

  แผนที่

 

 

 

 เริ่ม 01/08/2557

 คุณเข้าชมลำดับที่

Free Hit Counters


 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
111 หมู่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 
Tel : 0-2147-5244  Fax : 0-2147-5244
 
Email : nbp.sec@hotmail.com www.nonthaburispc.com