"แบ่งปันรอยยิ้ม    แม่พิมพ์คุณภาพ"

 

 

นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
ผู้อำนวยการ

 

 
 

 
 

 


โครงสร้างการบริหาร

กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวปวีณา  ใจขันทะ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวภูษณิศา  ทอนชัย ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวมินตรา  ผูกพันธ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวฐิติพร  กระจ่างจันทร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาววาสนา  เทินสะเกษ ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวสุดาภรณ์  แก้วประกอบ ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวจำเนียร  บินซาอิส ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวลัดดา  มะปูเลาะ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวสุภาวรรณ  คุ้มประดิษฐ์ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายดอน  ปิมปะ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 

ระเบียบการรับสมัคร

  สิทธิคนพิการตามกฎหมาย

  ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ

  ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

  ติดต่อเรา

  แผนที่

 

 

 

 เริ่ม 01/08/2557

 คุณเข้าชมลำดับที่

Free Hit Counters


 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
111 หมู่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 
Tel : 0-2147-5244  Fax : 0-2147-5244
 
Email : nbp.sec@hotmail.com www.nonthaburispc.com